Sürekli Muhabbet İçin Büyü

Yuhibbinehüm tehubbillahü vellezine amenü eşeddi hayyen eyyeküm bağladım filanın başını …falanın başı ile.Elhamdülillahi rabbil alemin bağladım…filanın gönlünü … falanın gönlü ile. Errahmanirrahim bağladım filanın..sol elini falanın..sağ eli ile.Iyyake nabüdü ve iyyake nesteiyn bağladım filanın ayaklarını falanın…ayakları ile.İhdinassıratalmustakiym sıratelezine en amte aleyhim bağladım..filanın sol ayağını falanın sağ ayağı ile gayrilmağdubi aleyhim veleddalin amin bağladım filanın sağ […]

Etkisi Hızlı Aşk Büyüsü

Şerhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyu kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü olur da bunları terk etmeğe gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek beze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse(pis olmayan ayak basılmayan) üzerinden […]

Sevgiliyi Bağlama Büyüsü Yapımı

Matlubun yanına varmadan evvel 19 defa bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil vücuhu lil-hayyil- kayyum okunup matlubun yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir. Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır.

Aşk Büyüsü Yapımı

Aşağıda yazılı esmaları bir limon üzerine sert bir cisimle yazıp ateşte iyice pişirilmelidir. “benherin 3 tayhin 3 kalihin 3 meşlihın 3 tevekkel eyühel ahmeru ente ve a’vanüke ve cünudüke vahrık kalbe fülan ibni yada binti fülanete ala mehabbeti fülanete bintiyada ibni ve la ted’uha tenamü hatta tahdar ileyye elvahan 3 el ecel 3 es saah […]

İncir İle Aşk Büyüsü

İncirle yapılan aşk büyüsü Bir adet incir alınır.Üstüne Ya Beduh,Ya Kısmet,Ya Muhabbet sözü bin kere okunur.Sonra aşık olması istenen kişiye bu incir yedirilir.Böylece inciri yiyen büyüyü yapana kalpten bağlanır ondan asla ayrılmak istemez.Bu büyü hayli etkili ve yapılması da kolay bir büyüdür

İnsanların Düşüncelerini Anlama Büyüsü

Filozof Eflatun şöyle buyurmuşturki: Ziyaret için yanına gelen kimselerin beyninden geçen fikir ve düşüncelerini bilmek istersen: Köstebek isimli gözleri görmeyen kör hayvanın beynini çıkarıp, beyin soğumadan hemen Nisan yağmuru suyuna, Nil nehrine, Ceyhun nehrine veya Fırat nehri suyuna koy. (Bunlardan herhangi birine, harici nehirler ve sular kesinlikle olmaz). Daha sonra Maymun kalbini ve Kervan iti […]

Çocuğun Olması İçin Büyü

Kimi kadınların uzun süre çocuğu olmaz. Bunu, ya erkeğin dölünün ya da kadının doğurma gücünün eksikliğine yorarlar. Genellikle hocalara, cincilere, büyücülere inanırlar arasında çocuk yapma bir alınyazısı işi olarak anlaşılır. Bu nedenle, ister dişi, ister erkek olsun, cinciye başvurmayı yararlı sayarlar. Genellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yörelerinde bu inanç oldukça yaygındır. Karı kocanın bir tek […]

Aşk İçin Etkili Büyü

Sevdiğini kör kütük aşık etmek için 21 tane günlük al her birinin üzerine tek tek aşağıdaki duayı oku ve okur okumaz yak ama günlüğün üstüne ayetleri birer birer oku her okudugunu sıcak nefesle üstüne üfle o günlük yanınca sevdiğinde ALLAH CC. izniyle aşık olur. Bismillahirrahmanirrahim ya karibülmüteali fevka külli şey in ulüvven itifaihu amin.

Fotoğrafla Aşk Büyüsü Yapımı

Sevgilinin bir resmi ve kendinin resmini al bu iki resmin arkasına ana adlarınızla isimlerinizi yaz ve yüzyüze yapıstır beyaz bir beze sar ve üzerine 184 defa ya mukaddim ismi şerifini oku ve okurken sürekli onu düşün resmi 7 gün sakla ve 7.ci gün demir bir kapta resimleri yak ve yine 184 defa ya mukaddim ismi […]

Yumurta Büyüsü

Mecburen ayrılması gereken iki kişiyi ayırmak için cumartesi gün dogmus iki adet yumurta alınır sivri tarafından civi ile delinerek beyazları akıtılır içlerine sahısların isimleri yazılarak konur sahipsiz bir mezara gidilir ve bu yumurtalar mezara bazı esmalar okunarak gömülür bu iki insan bir daha asla bir araya gelemezler